پروازهای ورودی فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت چهارشنبه 9 خرداد 1397 اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان،  بر اساس اعلام فرودگاه سردار جنگل رشت پروازهای ورودی و خروجی این فرودگاه به شرح زیر اعلام شد.

پروازهای ورودی فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت چهارشنبه 9 خرداد 1397

پرواز شمارۀ7136 / هواپیمایی کیش  / کیش – رشت / ساعت ورود 09:15

پرواز شمارۀ/4147هواپیمایی زاگرس / عسلویه – رشت / ساعت  11:00

پرواز شمارۀ7186/هواپیمایی کیش / مشهد– رشت /  ساعت ورود14:15

پرواز شمارۀ3331/هواپیمایی ایران ایر /تهران– رشت /  ساعت ورود17:35

پرواز شمارۀ453 /هواپیمایی ایران ایر /مشهد – رشت / ساعت ورود 18:05

پرواز شمارۀ 844/هواپیمایی آسمان /مشهد– رشت /  ساعت ورود18:30

پرواز شمارۀ 904 /هواپیمایی ایرتور /مشهد– رشت /  ساعت ورود 19:00

پروازهای خروجی فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت چهارشنبه 9 خرداد 1397

 پرواز شمارۀ 7187/هواپیمایی کیش/ رشت - مشهد /ساعت خروج 10:00

پرواز شمارۀ4146/هواپیمایی زاگرس / رشت – عسلویه/ ساعت خروج 12:000

پرواز شمارۀ7137/هواپیمایی کیش / رشت - کیش /ساعت خروج 15:00

پرواز شمارۀ3330/هواپیمایی ایران ایر/ رشت - تهران /ساعت خروج 18:15

پروز شمارۀ 452 /هواپیمایی ایران ایر / رشت - مشهد /ساعت خروج 18:40

پرواز شمارۀ 845 /هواپیمایی آسمان / رشت - تهران /ساعت خروج 19:00

پرواز شمارۀ 905 /هواپیمایی ایرتور / رشت - مشهد /ساعت خروج 20:00