رئیس اداره گاز شهرستان لالی گفت: در راستای ایمنی مشترکین گاز طبیعی شهرستان و کاهش گازهای شمارش نشده از 3412 مورد علمک در این شهرستان نشت یابی شده است.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، تیمور مرادی با بیان اینکه نشت یابی از 3412 مورد علمک در شهرستان لالی انجام شد، افزود : این اقدام در راستای ایمنی مشترکین گاز طبیعی شهرستان و کاهش گازهای شمارش نشده انجام شده است.

رئیس اداره گاز شهرستان لالی ادامه داد: به منظور اطمینان از ایمنی خطوط و شبکه های گازدار نسبت به ترمیم و بازسازی 27 کیلومتر از خطوط تغذیه 250با فشار پوند شهرستان و بازدید ورفع اشکال از خط انتقال گاز شهر لالی به سالند به طول 31 کیلومتر را نیز با موفقیت انجام و از این طریق توانسته ایم ایمنی شبکه وانشعاب خود را تامین نماییم.

گفتنی است؛ شهرستان لالی دارای زمستانهای نسبتاً سرد و تابستان‌های گرم و بهاری دلپذیر می‌باشد.