راهکار برون رفت از خشکسالی ارتقاء بهره وری و مدیریت مصرف آب است.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، علی رضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی، صبح امروز در بازدید از پروژه  در دست احداث تصفیه خانه فاضلاب گلبهار اظهار کرد: با توجه به کاهش ۲۰ درصدی میزان بارندگی ها در سال جاری نسبت به سال گذشته ناگزیر به ارتقاء بهره وری در مصرف و مشارکت و همراهی نزدیک همه بخش ها و گروه ها هستیم.

وی افزود: در شرایط کنونی با استمرار خشکسالی ها و کاهش حجم روان آبها ناگزیر از ارتقا بهره وری در مصرف و مدیریت آن هستیم .

رشیدیان تاکید کرد: به منظور حفاظت از منابع آب و بهره وری در این حوزه، باید به سمت مدیریت مصرف حرکت کنیم.

وی گفت:  پساب مصرفی در حوزه شرب، می تواند پس از تصفیه در بخش صنعت، کشاورزی و آبیاری فضای سبز مورد استفاده قرار گیرد و بازچرخانی آب فرصت مناسبی برای کاهش میزان اضافه برداشت از سفره های زیر زمینی است.

رشیدیان عنوان کرد : با توجه به سکونت جمعیت قابل توجهی ظرف سه سال آینده در شهر جدید گلبهار و نیاز به حجم ۱۵۰ متر مکعب آب در ثانیه در این شهر، باید از هم اکنون برای صرفه جویی در بخش آب شرب، کشاورزی و صنعت برنامه ریزی کنیم.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: ازهم اکنون باید به دنبال مشتری برای پساب این تصفیه خانه بود تا بتوان از این طریق، از میزان برداشت از منابع آب از سفره های زیر زمینی کاست.