شهردار اصفهان با تاکید بر جایگزین شدن احکام حبس برای زندانیان و لزوم آموزش مهارت های شغلی در فضای زندان ها گفت: شهرداری آمادگی دارد از زندانیان با مهارت در حوزه خدمات شهری استفاده کند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، قدرت الله نوروزی در بازدید از بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان،زندان مرکزی و کارگاه های حرفه آموزی گفت: شهرداری اصفهان آمادگی دارد در بخش احکام جایگزین، از ظرفیت زندانیانی که مهارت های لازم را داشته باشند به ویژه در کارهای مربوط به خدمات شهری استفاده کند.

وی افزود:به جای حبس و زندان می توان احکام جایگزین صادر کرد چرا که اگر این رویکرد در کل کشور در پیش گرفته شود، ‌هم تنبیه اجتماعی را در پی خواهد داشت و هم بر تعداد زندانیان افزوده نمی شود.

خلاقیت زندانیان جهت دهی شود

نوروزی با اظهار خرسندی از ایجاد چنین فضایی در زندان ها برای مهارت آموزی گفت: ایجاد شرایطی که زندانیان بتوانند از وقت خود در طول مدت حبس، برای یادگیری یک مهارت استفاده کنند نتایج مثبتی دارد که حتی بعد از آزادی آنها از زندان و بازگشت به جامعه مفید خواهد بود. به گفته نوروزی باید خلاقیت زندانیان به ویژه در مسائل اجتماعی جهت دهی شود.

بکارگیری زندانیات در خدمات شهری

وی تاکید کرد: شهرداری اصفهان آمادگی دارد در بخش احکام جایگزین، از ظرفیت زندانیانی که مهارت های لازم را داشته باشند به ویژه در کارهای مربوط به خدمات شهری استفاده کند.

همچنین شهردار اصفهان با زندانیانی که در طول حبس خود توانسته بودند حافظ قرآن شوند نیز دیدار و با پرسیدن سوالاتی، میزان تسلط آنها را ارزیابی کرد.

نوروزی با تاکید بر لزوم حاکم کردن فضای تربیتی در زندان ها گفت: در این صورت می توان امیدوار بود که تبعات اجتماعی که زندانیان با آن مواجه می شوند کاهش یابد.