مدیرکل زندان های استان اصفهان از آزادی ۲۸زندانی محکوم مالی با کمک خیران اصفهانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، اسدالله گرجی زاده گفت:28 زندانی محکوم مالی از زندان‌های استان اصفهان با کمک خیران اصفهانی رهایی یافتند.

وی افزود: با کمک خداپسندانه استانداری و خیران اصفهانی 28 زندانی جرایم غیرعمد با بیش از 187میلیون تومان بدهی از بند رهایی یافتند و به آغوش خانواده بازگشتند.

مدیرکل زندان های استان اصفهان  گفت: در این برنامه 15زندانی محکوم مالی جرائم غیر عمد از زندان شهرستان فریدن بودندکه کمتر از یکسال به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی در زندان حضور داشتند.