همه مناطق شهر اصفهان در سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان از 8 تا 14 شهریورماه سهیم هستند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، معاون شهردار اصفهان و دبیر اجرایی جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان گفت: همه مناطق شهری باید درگیر جشنواره شده تا مناطق و کودکان محروم نیز بتوانند در این رویداد سهیم بوده و فیلم ها را مشاهده کنند.

محمد عیدی با بیان اینکه چهار سیاست اصلی برای برگزاری جشنواره تدوین شده، اظهار کرد: پایدارسازی جشنواره در اصفهان، حرفه ای گری، تمرکز زدایی از تهران و مهاجرت معکوس از جمله سیاست های تعیین شده برای برگزاری این دوره از جشنواره است که با سیاست های شورای اسلامی شهر اصفهان نیز همخوانی دارد.

وی افزود: همه مناطق شهری باید درگیر جشنواره شده تا مناطق و کودکان محروم نیز بتوانند در این رویداد سهیم بوده و فیلم ها را مشاهده کنند. همچنین با نگاه مرکز- پیرامون باید فیلم های جشنواره در شهرستان های استان که دارای سینما هستند نیز به نمایش دربیاید.

سی و یکمین جشنواره فیلم کودکان

قائم مقام بنیاد سینمایی فارابی و عضو شورای سیاستگذاری جشنواره در این نشست اظهار داشت: تعیین خط مشی و مقررات برگزاری و تصویب بودجه هر دوره از جشنواره، بررسی و تصویب برنامه های کلی جشنواره، تدوین و تصویب ضوابط مالی و دستورالعمل های اجرایی، درآمدی و هزینه ای هر دوره، تدوین و تصویب بخشنامه ها، طراحی برنامه ها و بزرگداشت ها از وظایف و اختیارات شورای عالی برنامه ریزی جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان است.

حبیب ایل بیگی با بیان اینکه اعتبار این دوره از جشنواره 6 میلیارد تومان پیش بینی شده است، تصریح کرد: 50 درصد این مبلغ توسط شهرداری اصفهان و 50 درصدمابقی توسط بنیاد سینمایی فارابی تأمین خواهد شد.

گفتنی است؛ سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان از 8 تا 14 شهریورماه سال جاری در دو بخش ملی و بین المللی بر اساس شرایط و مقررات زیر در شهر تاریخی اصفهان برگزار می‌شود.