صادقی گفت: به‌صرف برخورد، دستگیری و زندانی کردن یک فرد نمی‌توان تمام‌صورت‌مسئله آسیب‌های اجتماعی و عواقب پس‌ازآن که دامن‌گیر خانواده و اطرافیان فرد می‌شود را پاک کرد و نادیده گرفت .

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، صادقی در باب مشکلات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از زندانی شدن فرد که امروز گریبان گیر کشور و در حد کمی بیشتر استان کرمانشاه شده است و تبعات آن در نمودهای دستگیری و زندانی شدن فرد بوجود می آید، می‌گوید: این‌یک واقعیت است که به لحاظ کم‌کاری‌های فرهنگی و آموزشی در سطوح و بخش‌های مختلف درگذشته و از طرفی هجمه‌های مختلف خارجی به‌عناوین‌مختلف، گاه در قالب قاچاق و توزیع مواد مخدر، اسلحه و امروزه به عناوین تهاجمات فرهنگی که به‌وفور وارد جامعه ما شده است، دامنه و تنوع آسیب‌های اجتماعی گسترش پیداکرده است.

دادستان کرمانشاه افزود: به فرموده حضرت علی (ع) " فقر از هر دری که وارد شود، ایمان از همان در بیرون خواهد رفت" و نمی‌توان انتظار داشت در خانواده‌ای که تا دیروز سرپرست به هر شکل مایحتاج زندگی را تأمین می‌کرد و امروز گرفتارشده است، همه‌چیز آرام باشد، مادر خود را صرف فرزندان تربیت کند، بچه‌ها به‌راحتی به مدرسه بروند و روال عادی زندگی بدون هیچ منبع درآمدی پیش برود و به همین خاطر مادر برای گذران زندگی می‌بایست به هر کاری تن دردهد یعنی زمینه بروز مشاغل کاذب و فحشا، فرزندان مجبور هستند نان‌آور خانه باشند و این یعنی زمزمه ظهور تکدی گری، کودکان کار و اجاره‌ای، سوءاستفاده‌های جنسی، توزیع، حمل و فروش مواد مخدر و... و حال عواقب آن لاجرم دامن‌گیر جامعه و نهادهای حاکمیتی است، ازاین‌رو می‌بایست جامعه نیازمند فرهنگ‌سازی است و در این مسیر رسالت رسانه‌ها و مراکز آموزشی بسیار بزرگ‌تر و خطیرتر است.

وی ادامه می‌دهد که به‌صرف پاک کردن صورت‌مسئله و زندانی کردن تنها، مسئله و آسیب اجتماعی حل نمی‌شود و بلکه با اضافه شدن هر فرد به‌عنوان مجرم به زندان فارغ از عواقب فردی زندانی شدن برای شخص دربند، خانواده، فرزندان، دولت، نهادهای حمایتی و قضایی و به‌طور کل جامعه درگیر خواهد شد، ازاین‌رو تنها راه علاج واقعه بجای تزریق مسکن‌های موقتی، در وهله اول ریشه‌یابی معضل، در مرحله بعد ارائه راهکار کارشناسانه و درنهایت نهادینه‌سازی یک فرهنگ صحیح در سطح جامعه است.