محمد خدابخشی رئیس مجمع نمایندگان لرستان، گفت: نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی خواستار تداوم مدیریت رئیس دانشگاه علوم پزشکی شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان، محمد خدابخشی، گفت: نمایندگان مردم در جلسه مجمع نمایندگان استان به این نتیجه رسیدند که عملکرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان قابل دفاع است، لذا بر این اساس خواستار تداوم مدیریت کوروش ساکی شدند.

رئیس مجمع نمایندگان لرستان، افزود: پس از بررسی عملکرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از سوی مجمع نمایندگان، مصوب شد تا از تداوم مدیریت ساکی حمایت شود.

خدابخشی ادامه داد: بر این اساس، مجمع نمایندگان لرستان اعلام رضایت و حمایت خود از تداوم خدمت ساکی در دانشگاه علوم پزشکی استان را اعلام و این موضوع را به وزارت بهداشت اعلام کرده است.

رئیس مجمع نمایندگان لرستان، تصریح کرد: عملکرد دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال گذشته بر اساس شاخص‌هایی نظیر نسبت تخت‌های بیمارستانی، نسبت پرستار و پزشک به جمعیت، توسعه فضای بیمارستانی، نرخ مرگ و میر زنان باردار، نجات بیماران اورژانسی و سایر شاخص‌ها، بهبود نسبی داشته و امیدوار کننده است، لذا امیدواریم با تداوم این روند شاهد بهبود روزافزون وضعیت بهداشتی و درمانی استان لرستان باشیم.