مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان از ثبت ملی 91 میراث ناملموس در استان اصفهان تا ابتدای سال 97 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان،  فریدون الله یاری با اشاره به ثبت ملی 91 میراث ناملموس گفت: میراث ناملموس اصفهان فرصت مناسبی برای توسعه گردشگری رویدادها در استان بشمار می رود.

وی با اشاره به تلاشهای اداره کل میراث در راستای ثبت ملی آثار ناملموس استان اصفهان تصریح کرد: با توجه به برخی بی توجهی ها به خورده فرهنگها و آداب و رسومها و حتی زبانها و گویش های محلی در پهنه استان، تلاش کرده ایم تا پا به پای ثبت ملی آثار تاریخی ملموس و شناسائی، مستندسازی و ثبت ملی میراث ناملموس استان نیز در راستای حفاظت از فرهنگهای بومی مناطق مختلف بپردازیم.

وی افزود: در استان اصفهان تا ابتدای سال 1397موفق شده ایم تا با تهیه پرونده آثار ناملموس، تعداد 91 اثر ارزشمند ناملموس استان را در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور به ثبت برسانیم، با این وصف استان اصفهان از استانهای پیشتاز کشور در این زمینه به شمار می رود.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: با توجه به رقابتی بودن صنعت گردشگری تلاش داریم تا با توجه به ثبت ملی بیش از 91 اثر ناملموس در استان، تعداد آثار ثبتی در این حوزه را افزایش دهیم.