میانگین شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان امروز در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، میانگین شاخص کیفی هوای شهر اصفهان در ایستگاه های مراقبت دائم و طبق اعلام مرکز پایش اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان از 24 ساعت گذشته عدد 102 (AQI) را نشان می دهد.

بر این اساس، غلظت آلاینده ها امروز در ایستگاه میدان احمد آباد 103، خیابان دانشگاه 96، خیابان پروین 98، خیابان استانداری 103، چهارباغ خواجو 106 و بزرگراه خرازی 106 (AQI) اعلام شده است.

همچنین کیفیت هوا در خمینی شهر 106، مبارکه 102، سجزی112، شاهین شهر 105 و نجف آباد 108 (AQI) ناسالم برای گروه های حساس است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا 50 هوای پاک، 51 تا 100 هوای سالم، 101 تا 150 ناسالم برای گروه های حساس، 151 تا 200 ناسالم برای عموم، 201 تا 300 بسیار ناسالم و 301 تا 500 خطرناک است.