مدیر کل زندان های استان اصفهان ازآزادی دو زندانی محکوم مالی با کمک خیران اصفهانی در دهمین شب از ماه مبارک رمضان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، اسدالله گرجی زاده گفت: دو زندانی محکوم مالی در دهمین شب از ماه مبارک رمضان از زندان مرکزی اصفهان رهایی یافتند.

وی افزود: با کمک خیران اصفهانی ومبارکه ای دو زندانی دیگر با 840 میلیون ریال بدهی از زندان مرکزی اصفهان آزاد شدند و به آغوش خانواده بازگشتند.

مدیر کل زندان های استان اصفهان گفت: امسال هزار و 300 زندانی جرایم غیرعمد  نیازمند حدود 150 میلیارد تومان کمک خیران برای آزادی از زندان های استان اصفهان هستند.