فاطمه نصر بانوی سپاهانی به دومین مدال طلای خود در مسابقات جهانی شرکت ها در فرانسه دست یافت.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، در دومین روز رقابت های جهانی شرکت ها در کشور فرانسه، فاطمه نصر نصرآبادی در ۱۵۰۰ متر بانوان مدال خوش رنگ طلا را به گردن آویخت.

وی در رشته دومیدانی رقابتهای جهانی فرانسه در ماده ۸۰۰ متر بانوان، رکورد ۲دقیقه و ۳۱ ثانیه و ۴۰ صدم ثانیه را به نام خود ثبت کرد و در رده سنی B مدال طلا را کسب کرده بود.

به گزارش موج، رقابتهای جهانی شرکتها در شهر لبول فرانسه در حال برگزاری است.