معاون مهندسی وتوسعه شرکت آب و فاضلااب استان اصفهان ازتامین 10 درصدی آب شرب استان اصفهان از طریق چاههای جدیدالحفردر این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، حمید حکمتیان گفت: حفر حدود 80 حلقه چاه در سطح استان اصفهان باید در کمترین زمان ممکن انجام پذیرد بطوریکه حداکثر در مردادماه این چاهها باید در مدار بهره برداری قرارگیرند چرا که برآورد گردیده است حداقل 10 درصد آب شرب از طریق چاههای جدیدالحفر تامین می شود.

وی در نشستی که با پیمانکاران با هدف هماهنگی بیشتر در تسریع روند اجرای پروژه های حفر و تجهیز چاه ها برگزارشد، اعلام کرد: بحران کم آبی در استان اصفهان بسیارجدی است  بگونه ایی که تامین آب در فصل تابستان با چالش های زیادی مواجه است.

وی افزود: برای اینکه بتوانیم در فصل تابستان آب شرب مردم را تامین کنیم حتما باید این 80 حلقه چاه در مدار بهره برداری قرارگیرد درغیر اینصورت احتما ل اینکه تامین آب شرب مردم با سختی روبرو شود، می رود.

معاون مهندسی شرکت ابفا اصفهان

حکمتیان خطاب به پیمانکاران گفت: شما باید بدون در نظر گرفتن منفعت شخصی  حفر وتجهیز  چاه ها را با دقت، حساسیت ویژه و سرعت دنبال کنید چرا که  بخشی از تامین آب شرب مردم به نوع فعالیت شما در حفر وتجهیز چاه ها بستگی دارد.

وی ادامه داد:درست است که برای اجرای این پروژه با مشکلاتی از جمله صدور مجوز حفاری از سوی دستگاههای مربوطه،معارضین محلی وعدم وجود برخی از تجهیزات ضروری مواجه هستیداما  با این وجود می توان با ارائه راهکارهای مطلوب بر مشکلات غلبه کرد.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان بر تامین حداقل10 درصدی  آب شرب از طریق حفر چاهها اشاره کرد وبیان داشت:با توجه به حجم ذخیره سد زاینده رود که در فصل تابستان بسیار محدود می شود باید بدنبال شناسایی و جایگزین کردن دیگر منابع بود که دراین میان حفر وتجهیز چاهها بی تاثیر در تامین بخشی از آب شرب مردم نخواهد بود.