مسئول بهداشت محیط شهرستان نایین از توقیف 22 تن شیر پاکتی به دلیل عدم رعایت ضوابط بهداشتی حمل و نقل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سید علیرضا پورعابدی گفت: کارشناسان بهداشت محیط شهرستان نایین با هماهنگی پلیس راه نایین - یزد محموله شیر پاکتی به وزن ۲۲ تن را توقیف کردند.

وی افزود: این محموله را تریلر کشنده ولوو که بدون شرایط حمل مواد غذایی و مجوزهای بهداشتی برای حمل مواد غذایی و بخصوص مواد لبنی بوده حمل و نقل می کرد.

مسئول بهداشت محیط شهرستان نایین گفت: همه خودروهای حمل مواد غذایی بخصوص مواد لبنی باید دارای شرایط بهداشتی لازم باشند و نسبت به دریافت مجوزهای بهداشتی حمل و نقل مواد غذایی از مراکز بهداشتی تحت پوشش خود اقدام کنند.