فرماندار اصفهان بر لزوم همکاری ادارات، نهادها و دستگاه های اجرایی در مدیریت مصرف بهینه آب تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، احمد رضوانی در نشست کارگروه فرهنگی ، اجتماعی و مدیریت بحران خشکسالی شهرستان اصفهان  گفت: برنامه ریزی همه جانبه برای سازگاری با کم آبی و کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از خشکسالی ضروری است.

وی افزود: با توجه به خشکسالی های پیاپی، کاهش منابع آبی و افزایش جمعیت، لزوم برنامه ریزی همه جانبه برای سازگاری با کم آبی و کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از خشکسالی بیش از پیش احساس می شود.

فرماندار اصفهان همچنین از اقدام شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در توزیع اقلام کاهنده مصرف تقدیر کرد و خواستار تجهیز دستگاه های اجرایی و اماکن عمومی به لوازم کاهنده مصرف شد.

معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان اصفهان نیز گفت: هرچند سرانه مصرف شهروندان اصفهانی در ده سال گذشته از 189 به 154 لیتر در شبانه روز رسیده است اما برای عبور از بحران کم آبی باید 30 درصد دیگر نیز در مصارف صرفه جویی کرد.

رضا رضایی افزود: جیره بندی آب، خط قرمز شرکت آب و فاضلاب است که امیدواریم با همکاری شهروندان در صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف، هیچ وقت به سمت جیره بندی نرویم.

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی آبفای استان اصفهان دیگر سخنران نشست کارگروه فرهنگی – اجتماعی و مدیریت بحران خشکسالی شهرستان اصفهان بود که گزارشی از وضعیت منابع آبی و میزان مصرف مشترکین در کاربری های مختلف ارائه کرد.

سید اکبر بنی طباء گفت: در حال حاضر بیش از چهار میلیون نفر از ساکنان  56 شهر و 300 روستا از طرح آبرسانی اصفهان بزرگ استفاده می کنند.

شرکت اب و فاضلاب

شناسایی منابع جدید آبی با حفر چاه های جدید در اصفهان

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی آبفای استان اصفهان با اشاره به کاهش 20 درصدی آب تخصیص یافته به این طرح گفت: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در صدد است با شناسایی منابع جدید آبی نظیر حفر چاه های جدید و اجاره چاه های با کیفیت موجود، آب مورد نیاز شهروندان را تهیه کند.

وی میزان بارش ها را در روزهای اخیر در کاهش بحران کم آبی موثر دانست وافزود:هم اکنون  شرایط تامین آب در سال جاری به ویژه در فصل گرم هنوز در حالت بحرانی قراردارد بطوریکه برای دسترسی پایدار به آب شرب کاهش مصرف مشترکین 50 شهر و300 روستا به میزان 30 درصد ضروری است.

سید اکبر بنی طباء با اشاره به راه اندازی کولرها درچند روز آینده گفت:مشترکین توجه داشته باشند ،که با در مدار قرار گرفتن کولرهای آبی ،میزان مصرف  آب این دستگاهها حداقل معادل مصرف 2 نفر در طول شبانه روز است پس با استفاده از سایبان کولر و پرهیز از روشن گذاشتن مداوم کولرهای آبی به نوعی مصرف آب را کنترل کنند.

مدیر روایط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان اعلام کرد:دستگاههای اجرایی شهرستان اصفهان در راستای دستورالعمل استاندار پیرامون کاهش 30 درصدی مصرف آب نسبت به مدت مشابه سال قبل اقدام نمایند.