استاندار فارس تأکید کرد: بهره مندی از توان علمی دانشگاهیان در کنترل بحران آب ضروری است چرا که کاهش اثرات کم آبی در گرو تصمیم و خرد جمعی و استفاده از نظرات کارشناسان و صاحب نظران حوزه آب محقق می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از فارس، اسماعیل تبادار در جلسه شورای حفاظت از منابع آب گفت: بهره مندی از توان علمی دانشگاهیان در کنترل بحران آب ضروری است چرا که کاهش اثرات کم آبی در گرو تصمیم و خرد جمعی و استفاده از نظرات کارشناسان و صاحب نظران حوزه آب محقق می شود.

وی ادامه داد: بررسی منظم و پیوسته مسائل و مدیریت منابع آب در فارس، امری مهم و ضرورت اساسی جامعه ماست.

نماینده عالی دولت در فارس در خصوص حفاظت از منابع آب فارس، مطرح کردن هر موضوع جدید در این زمینه را ضروری دانست و بر فرهنگ سازی در ابعاد مدیریت مصرف، تغییر نوع دیدگاه مصرف کنندگان و استفاده از محصولات کشاورزی کم آب بر تأکید کرد.

استاندار فارس تصریح کرد: برای بهره وری از آب باید با جدیت و اهتمام بیشتر به سمت بهبود وضعیت موجود گام برداشت.

تبادار افزود: هر راهبرد و نقشه راهی که برای خارج شدن از بحران آب پیشنهاد می شود؛ هیچ گذشته ای را پاک و هیچ مصوبه ای را دستخوش تغییر نمی کند و نیز هیچ سیاستی را بهم نمی زند، بلکه تمام سیاست های در دستور کار موجود مدیریت آب باید به عنوان اولویت اول مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان ساخت: در سال های گذشته با مشکل خشکسالی مواجه بودیم اما متأسفانه در بهره وری و بهره برداری از آب مصرفی هیچ تغییری ایجاد نشد.

نماینده دولت دوازدهم در فارس با اشاره به استفاده بیش از 92 درصد از آب موجود در مصارف کشاورزی، تأکید کرد: اگر هر کشاور در حوزه فعالیت خود فقط به میزان 10 درصد در مصرف آب صرفه جویی کند؛ قریب به یک میلیارد متر مکعب بهره وری به وجود خواهد آمد.

استاندار فارس با تأکید بر اینکه مجموع صرفه جویی های حاصل از اقدامات مختلف از جمله اجرای طرح های آبیاری نوین باید به صورت دقیق مشخص باشد، خاطر نشان کرد: آب صرفه جویی شده باید ذخیره شده و برنامه ریزی های لازم به منظور استفاده آن آینده صورت پذیرد.

تبادار با بیان اینکه هر گونه سهل انگاری امروز برای آینده تبعات بسیار ناگواری به جا خواهد گذاشت، افزود: ما در برابر بحران آب و نیازهای نسل های آینده مسئولیم و هر یک از مسئولان باید در برابر آنچه امروز در زمینه کنترل آب انجام داده اند به آیندگان پاسخگو باشند.