مدیر جهاد کشاورزی میناب گفت: میزان خسارت آتش سوزی در روستای کلو از توابع بخش مرکزی میناب ، 396 میلیون و 200هزار تومان بوده است.

محمد سالاری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار موج با بیان اینکه میزان خسارت آتش سوزی در روستای کلو از توابع بخش مرکزی میناب، 305 میلیون و 200 هزار تومان بوده است، گفت: این حادثه باعث از بین رفتن 650 نفر نخل به ارزش 235 ملیون ریال و بیش از 10 هکتار از اراضی باغی شامل 50 درخت لیمو ترش به ارزش 50 میلیون ریال، 20 درخت انبه به ارزش 20 میلیون ریال و 4 درخت مثمر گواوا به ارزش 200 هزار تومان، شد.

درخت انبه

وی میزان خسارت آتش سوزی در روستاهای شهوار، جانشینی و کنتکان از توابع بخش مرکزی میناب را 4 میلیارد و 750میلیون ریال ارزیابی کرد.

انبه

مدیر جهاد کشاورزی میناب گفت به طور کلی 830 اصله درخت مثمر و غیر مثمر در آتش سوزی های شهرستان میناب از بین رفته است که شامل  150درخت انبه، 400 نفر نخل، 220 درخت لیمو ترش و 60 درخت گواوا می شود