مدیر حقوقی شهرداری بندرعباس از صدور حکم قطعی دادگاه به نفع شهرداری در دعوای فردی که ادعا کرده بود مالک زمین بازار کنونی ماهی‌فروشان است، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد بدرقه در ارتباط با این پرونده قضایی اظهار کرد: در سال 93، شخصی با ارایه سند مالکیت توصیفی و بدون مشخص بودن متراژ، مدعی مالکیت زمین بازار کنونی ماهی‌فروشان شده بود.

وی با اشاره به اینکه بدنبال این ادعا، شخص مذکور در دادگاه مدعی مالکیت این ملک شده بود و درخواست خلع ید و پرداخت کلیه هزینه‌های دادرسی شده بود، افزود: با پیگیری‌های جدی مجموعه حقوقی شهرداری بندرعباس، این پرونده بعد از چهار سال، با رای قطعی دادگاه به نفع شهرداری بندرعباس و بطلان دعوای خواهان، مختومه شده است.

مدیر حقوقی شهرداری بندرعباس ادامه داد: بر این اساس، از سوی دادگاه مشخص شده که اراضی مورد تقاضا، در محدوده بازار ماهی‌فروشان بندرعباس نیست.