در پی ثبت 16 بار زمین لرزه در نقاط مختلف شهرستان دزفول و نیز شهر شوش ثبت، ستاد بحران و نیروهای امدادی دزفول در حالت آماده باش هستند.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، از روز سه شنبه تا ساعت 13:10 دقیقه ظهر چهارشنبه 16 زمین لرزه در نقاط مختلف شهرستان دزفول و نیز شهر شوش ثبت شده است.

شدت این زمین لرزه ها بین 2،6 تا 3،8 ریشتر ثبت شده است.

شدید ترین زلزله  ثبت شده در دزفول در روز چهارشنبه در ساعت 8:37:57 با شدت 3،4 ریشتر بوده است.

لازم به ذکر است؛ زمین لرزه های رخ داده در 2 روز گذشته در این شهرستان خسارتی به دنبال نداشته اما موجب ترس و نگرانی مردم شده اند.

وی ادامه داد: ستاد بحران و نیروهای امدادی دزفول در حالت آماده باش هستند تا در وقوع حادثه در کمترین زمان ممکن وارد عمل شوند.

شهر شوش نیز روز چهارشنبه شاهد 2 زمین لرزه با شدت های 2،5 و 3،1 ریشتر بوده است.

آخرین زمین لرزه ای که تا ساعت 13:10 دقیقه چهارشنبه در شمال خوزستان ثبت شده در شهر سالند مرکز بخش کوهستانی سردشت دزفول با شدت 2،8 ریشتر بوده است.