معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: در دو ماه نخست سال جاری در مناطق خشکی و دریایی کشور 38 هزار و 760 متر حفاری چاه های نفت و گاز در این شرکت محقق شد.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، حمید رضا خوش آیند با اشاره به این موفقیت عنوان کرد: در فروردین و اردیبهشت ماه امسال در مجموع 23 حلقه چاه نفتی در گسترده عملیاتی شرکت های ملی مناطق نفتخیز جنوب، نفت فلات قاره ایران و مهندسی و توسعه نفت (متن) حفر و تکمیل شد .

 وی اضافه کرد: از این تعداد چاه 13 حلقه توسعه ای/ توصیفی و 10 حلقه تعمیری تکمیلی بوده است که 16 حلقه در مناطق نفتخیز جنوب، یک حلقه در حوزه فعالیت شرکت نفت فلات قاره و 6 حلقه در پروژه های توسعه ای شرکت متن تکمیل و در اختیار کارفرماها قرار گرفت .

خوش آیند ادامه داد: این شرکت هم اکنون 73 دستگاه حفاری شامل 70 دستگاه خشکی و سه دکل دریایی ملکی از نوع سبک، سنگین و فوق سنگین در اختیار دارد که شماری از دستگاه ها در میادین مشترک نفتی در جنوب غرب کشور و فازهای طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی در آب های خلیج فارس فعالیت دارند .

 وی اذعان داشت: به زودی دو دستگاه حفاری سنگین خشکی شرکت در عملیات حفر  هشت حلقه چاه اکتشافی به سفارش مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در مناطق مختلف کشور در چرخه عملیات قرار می گیرند .

 معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در عملیات حفاری یادآور شد: با توجه به برنامه توسعه تعدادی از میادین نفتی از سوی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی حفاری ایران ناوگان خود را برای مشارکت در اجرای این پروژه ها مهیا کرده است.