معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان از کاهش 71 درصدی آب خروجی چشمه لنگان اصفهان نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، حسن ساسانی با اشاره به کاهش 71 درصد میزان آب چشمه لنگان گفت:حجم آب خروجی چشمه لنگان را از ابتدای سال آبی تا پایان اردیبهشت 35میلیون متر مکعب بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با میزان 122 میلیون متر مکعب 71 درصد کاهش داشته است.

وی افزود: همچنین میزان آب چشمه لنگان اصفهان نسبت به خروجی دراز مدت 60 درصد کاهش یافته است.

چشمه لنگان اصفهان

وی میزان بارندگی در ایستگاه وحدت آباد در فریدونشهر را از ابتدای سال آبی اخیر تا آخر اردیبهشت ماه 339 میلی متر اعلام کرد و گفت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با میزان 595 میلی متر 43درصد کاهش و نسبت به متوسط دراز مدت با بارش 555 میلی متری 39 درصد کاهش داشته است .

گفتنی است؛ سد و تونل چشمه لنگان برای تأمین و انتقال آب به میزان 120 میلیون متر مکعب در سال و در راستای تأمین قسمتی از کمبود آب کشاورزی و شرب حوضه زاینده رود در سال 1384 در فریدونشهر اصفهان به بهره برداری رسید.