یک محموله میگوی منجمد غیر قابل مصرف به وزن 3000 کیلوگرم توسط کارشناسان اداره دامپزشکی خرمشهر معدوم شد.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، ایوب پدرام بیان داشت: کارشناسان اداره دامپزشکی شهرستان خرمشهر در بازرسی های بهداشتی از مراکز تولید و فرآوری آبزیان، نسبت به ضبط محموله میگو منجمد به وزن 3000 کیلوگرم که خارج از زنجیره بهداشتی - قرنطینه ای حمل شده بود،  اقدام نمودند.

وی ادامه داد: در راستای نظارت و کنترل بهداشتی فرآورده های خام دامی و پس از نتیجه آزمایشات مربوطه  مبنی بر غیر قابل مصرف بودن محموله و اخذ دستور مقام قضایی ، محموله مذکور معدوم شد.

رئیس اداره دامپزشکی خرمشهر گفت: با توجه به اینکه نظارت و کنترل فرآورده های خام دامی وظیفه حاکمیتی دامپزشکی می باشد و در جهت حفظ سلامت شهروندان است، از کلیه مردم خواست موارد تخلف را به شبکه دامپزشکی شهرستان اطلاع دهند.