مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان ازکاهش40 درصدی تخصیص آب شرب استان اصفهان از حوضه آبریز زاینده رود به نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، هاشم امینی در جمع مدیران طرح آبرسانی اصفهان بزرگ با اشاره به کاهش40  درصدی تخصیص آب شرب استان اصفهان گفت:  تخصیص آب شرب به اصفهان  به 5/5 متر مکعب کاهش یافته در حالیکه این رقم در مدت مشابه  سال گذشته 5/11 مترمکعب  بوده است.

وی افزود: با تخصیص 5/5 متر مکعب آب شرب برای 56 شهر و300 روستا ،همه مردم در سطح استان باید مصرف خود را تا 30 درصد کاهش دهند.

امینی با اشاره به افت فشار آب  در مناطق مختلف شهر اصفهان گفت: تنها ساکنان شهر اصفهان نیستند که با  افت فشار و قطعی آب در طول شبانه روز مواجه می شوند بلکه این امر برای تمام مشترکین 56 هر و300 روستا که تحت پوشش طرح آبرسانی قرار دارند به وقوع پیوسته است.

الگوی مصرف اب

طرحهای جایگزین تامین آب شرب اصفهان با جدیت پیگیری شود

وی به دیگر روشهای تامین آب شرب در اصفهان بزرگ پرداخت و خاطرنشان ساخت:باید همه مدیران طرح آبرسانی اصفهان بزرگ طرحهای جایگزین تامین آب شرب را باجدیت وسرعت بدون وقفه دنبال کنند.

امینی افزود: عملیات حفر چاهها در استان باید هر چه سریعتر به سرانجام برسد هیچ مانع ای قابل قبول نیست همچنین اجاره چاهها از مردم ودیگر دستگاهها به ویژه شهرداری باید در دستور کار قرار گیرد.

وی اجاره چاهها را بسیار حائز اهمیت خواند و تصریح کرد:حتی اگر شده روزی یک ساعت چاه آب با کیفیت  از افرادی که دارای چاه هستند باید اجاره کرد تا منبع آبی بغیر از آب طرح در نظر گرفته باشیم.

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان به کیفیت وسلامت آب شرب اشاره کرد و افزود: چاههای که شناسایی می شوند باید از لحاظ شیمیایی و میکروبی مورد تایید قرار گیرند به گونه ایی که مقرر گردید هرچه سریعتر تجهیزات لازم در این زمینه فراهم شود.

شرکت آبفا اصفهان

امینی شناسایی منابع جایگزین را حیاتی خواند و بیان داشت:در این شرایط یک لیتر بر ثانیه آب هم برای ما بسیار ارزشمند است پس تمام تلاشها بصورت شبانه روزی برای شناسایی منابع جدید باید انجام شود تا بتوانیم حداقل 2 متر مکعب آب از طریق منابع جایگزین تامین کنیم.

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان از مردم خواست با مدیریت مصرف، مسئوالان امر را در تامین آب شرب همراهی کنند اضهار داشت: این روزها مردم باید بدانند که حجم ذخیره سد زاینده رود بسیار محدود است و تامین آب شرب مردم هم به حجم ذخیره سد زاینده رود بستگی دارد ،پس مردم 56 شهر و300 روستا طرح آب رسانی اصفهان بزرگ  باید مصرف آب را مدیریت کنند.