مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان از انتخاب هفت موزه خصوصی و دولتی در یازدهمین آئین انتخاب موزه های برتر کشور همزمان با هفته میراث فرهنگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، فریدون الله یاری با اشاره به برتر شدن 7 موزه خصوصی و دولتی اصفهان گفت: بر اساس داوری های صورت گرفته که با 12 شاخصه همراه بود، هفت موزه استان اصفهان در 12 شاخص از مجموع 12 شاخص دارای رتبه برتر شدند.

وی افزود: موزه دار مجموعه جهانی کاخ چهلستون نیز رتبه برتر کشوری گرفت.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان در رابطه با انتخاب موزه های برتر استان در هفته میراث فرهنگی سال 97 گفت: این موزه ها در حوزه های خصوصی و دولتی شامل موزه عروسک و اسباب بازی کاشان، موزه تاریخ و مردم شناسی شاهین شهر، موزه موسیقی، موزه پبده فولاد شهر، موزه کلوک نطنز، سراموزه رهگشای و موزه عصار خانه شاهی اصفهان می باشد.