فرمانده مرزبانی خوزستان گفت: بیش از ۷۳۰ کیلوگرم تریاک در بندر ماهشهر کشف شد.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، سردار عبدالله نظرپور قاچاقچیان قصد داشتند بیش از ۷۳۰ کیلوگرم محموله قاچاق تریاک را از طریق آب‌های خلیج فارس در بندر ماهشهر خارج کنند اما با هوشیاری و انجام کار اطلاعاتی از سوی نیروهای مرزبانی ماهشهر ، این محموله کشف و ضبط و تحویل مقامات قضایی داده شد.

فرمانده مرزبانی خوزستان  گفت:  قاچاقچیان در مرحله اول قصد داشتند این محموله مواد مخدر  را از راه زمینی منتقل کنند.