شهردار اصفهان از دفتر نمایندگی موج در اصفهان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، صبح امروز شهردار اصفهان از دفتر موج در استان  اصفهان بازدید کرد.

شهردار اصفهان به همراه معاونان خود در بازدید از دفتر خبرگزاری موج با خبرنگاران این دفتر به گفت‌وگو پرداخت.