رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گفت: هرگونه توقف وسایل نقلیه در حاشیه راه ها برای عرضه و خرید و فروش ممنوع می باشد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، سرهنگ محمد رضا محمدی اظهار کرد: تعدادی از رانندگان وانت بارها و سواری ها در کنار خیابان و معابر اقدام به فروش میوه و سایر کالاها می کنند که برابر ماده 159 که صراحتا اشعار می دارد، هرگونه توقف کوتاه یا طولانی وسایل نقلیه در خط های عبور یا مسیر وسایل نقلیه و پیاده‌روها و همچنین توقف وسایل نقلیه در حاشیه راه ها برای عرضه و خرید و فروش کالا که موجب تجمع اشخاص و یا وسایل نقلیه در محل یا انحراف دید و یا کاهش توجه رانندگان از رانندگی و احتمال وقوع تصادف شود ممنوع است.

وی افزود: رانندگان وسایل نقلیه در صورت توقف اضطراری که امکان انتقال وسیله نقلیه سلب شده باشد موظفند با نصب علائم، از فاصله 70 متری رانندگان وسیله نقلیه دیگر و پیادگان را آگاه سازند.

سرهنگ محمدی در پایان افزود: اولین گام در بهبود ترافیک رعایت قوانین و مقررات است.