زمین لرزه به بزرگی 3.4 و 2.8 ریشتر به فاصله 3 دقیقه چغامیش دزفول را لرزاندند که عصر روز قبل نیز زمین میانروز دزفول لرزشی به بزرگی 4.2 ریشتر داشت.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، 2 زمین لرزه به بزرگی 3.4 و 2.8 ریشتر به فاصله 3 دقیقه چغامیش دزفول را لرزاندند. این زلزله 3.4 ریشتری صبح امروز دوشنبه ساعت 10 و 14 دقیقه رخ داد که درعمق 10 کیلومتری ، در طول جغرافیایی 48.532 درجه شرقی و عرض 32.315 درجه شمالی رخ داده است.

گفتنی است؛ عصر یکشنبه نیز مرکز لرزه نگاری کشور  زمین لرزه ای به بزرگی 4.2 ریشتر  منطقه میانرود در شهرستان دزفول را ثبت کرد.