وزیرکشور در حکمی فرماندار جدید مبارکه را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، به پیشنهاد استاندار اصفهان، وزیرکشور درحکمی حمید عصارزادگان را  به سمت فرماندار مبارکه منصوب کرد.

حمید عصار زادگان  متولد ١٣٤٩ در اصفهان و معاون شهردار منطقه یک اصفهان بود.