استاندار لرستان در حکمی، حشمت بهمنی را به عنوان مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری لرستان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان، طی حکمی از سوی استاندار لرستان، حشمت بهمنی به عنوان مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری لرستان منصوب شد.

این در حالی است که پیشتر، حشمت بهمنی، مدیر عاملی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 12 را بر عهده داشت.

خبرگزاری موج این انتصاب را به حشمت بهمنی و مجموعه استانداری لرستان تبریک می‌گوید.