رئیس اداره دامپزشکی شهرستان خرمشهر گفت: مقدار بیست و شش هزار و 450 کیلوگرم آلایش خوراکی منجمد دام فاسد و غیر قابل مصرف ضبط و با دستور مقام قضای ، نسبت به معدوم سازی محموله مذکور اقدام شد.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، ایوب پدرام گفت: در راستای ارتقا بهداشت فرآورده های خام دامی و خدمت رسانی به شهروندان و در طی بازرسی های مستمر صورت گرفته از محموله های موجود در سردخانه های شهرستان و محموله ترانزیتی مقدار 26450 کیلوگرم آلایش خوراکی منجمد دام فاسد و غیر قابل مصرف ضبط و با دستور مقام قضایی ، نسبت  به معدوم سازی محموله مذکور اقدام شد.

 پدرام اضافه کرد: نظارت های بهداشتی دامپزشکی در تمامی زنجیره های تولید ، توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی تضمین کننده سلامت، کیفیت و بهداشت غذای مصرفی  شهروندان خواهد بود.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان خرمشهر از شهروندان خواست در هنگام خرید فرآورده خام دامی از اعتبار تاریخ انقضاء آن اطمینان داشته باشند.