مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان از بازدید 95 هزار نفر گردشگر از بناهای تاریخی استان اصفهان در روز جهانی موزه خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، فریدون الله یاری با اشاره به بازدید 95 هزار نفر گردشگر از بناهای تاریخی گفت: بناهای جهانی کاخ چهلستون و کاخ عالیقاپو درصدر بازدیدها قرار داشت.

وی افزود: در روز جهانی موزه و آغاز هفته میراث فرهنگی 300 بنای تاریخی و جاذبه گردشگری اصفهان به صورت رایگان به گردشگران خدمات رسانی نمودند.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان در رابطه با آمار بازدیدهای به عمل آمده از جاذبه های تاریخی و گردشگری استان گفت: آمارها نشان می دهد که در روز جهانی موزه و اولین روز از هفته میراث فرهنگی، 95 هزار نفر گردشگر از بناهای تاریخی استان بازدید کرده اند که در این میان مجموعه جهانی کاخ چهلستون، کاخ عالیقاپو، مسجد امام، موزه هنرهای تزئینی و باغ فین کاشان بیشترین تعداد بازدید کننده را به خود اختصاص می دادند.