رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بندرعباس از رفع تصرف 5 هکتار از اراضی ملی سرزه رضوان شهر فین در شهرستان بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، روح الله وفاکیش گفت: میزان 5 هکتار  از اراضی ملی که با ایجاد حصار و تسطیح و شخم و شیار به منظور کشاورزی تصرف شده بود با تبصره ذیل ماده 55 توسط پاسگاه حفاظت این اداره و همچنین همکاری واحد حقوقی این شهرستان  رفع تصرف و به انفال بازگردانده شد.

وی اظهار داشت : اراضی رفع تصرف شده دارای ارزش ریالی سیصد میلیون ریال می باشد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بندرعباس از مردم خواست درصورت مشاهده هرگونه تخریب و تصرف غیرقانونی اراضی دولتی در عرصه های منابع طبیعی و همچنین آتش‌سوزی با شماره تلفن امداد جنگل و مرتع به شماره 1504 یگان حفاظت تماس و اطلاع رسانی نمایند