با همت و پیگیری اداره گردشگری ، میراث فرهنگی شهرستان باوی پس از 30 سال مجددا کارگاه آموزش نمدمالی راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، سی سال پس از خاموشی چراغ آخرین کارگاه صنعت بومی "نمدمالی"، بار دیگر صدای "آرنج" و "پا" کوبی در بازار قدیمی و سنتی شهر ویس گوش رهگذران را نوازش و خبر از  احیای دوباره صنعت صد و بیست  ساله نمدمالی که بخشی از میراث فرهنگی منطقه باوی است ، داد.

با همت و پیگیری اداره گردشگری ، میراث فرهنگی شهرستان باوی پس از 30 سال مجددا کارگاه آموزش نمدمالی با همراهی صنعت گران و مربیان محلی در شهر ویس راه اندازی شد.

"نمدمالی" از جمله صنایع دستی شهرستان باوی با قدمت 120 ساله می باشد که پس از پایان جنگ تحمیلی و طی سه دهه اخیر بدلیل گسترش صنعت قالی ماشینی و تغییر معماری و دکوراسیون منازل ، آخرین کارگاه آن در بازار سنتی شهر ویس تعطیل شد.