تعداد 18 میلیون و 263 هزار سهم در معاملات هفته گذشته بورس منطقه ای خوزستان مبادله شد.

به گزار ش خبرگزاری موج خوزستان، تعداد 18میلیون و 263 هزار سهم، حق تقدم و اوراق به ارزش 63 میلیارد و 659 میلیون ریال در معاملات هفته گذشته بورس منطقه ای خوزستان مبادله شد.

این تعداد سهام متعلق به 126 شرکت است که 32 درصد این معاملات مربوط به خرید سهام و 68 درصد مربوط به فروش سهام بود.

این معاملات توسط 11 ایستگاه معاملاتی انجام و برای 116 نفر کد سهامداری جدید ایجاد شد.

در پایان معاملات هفته گذشته اوراق امتیاز تسهیلات مسکن و سهام شرکت ها پارس خودرو و ایران خودرو با بیشترین ارزش ریالی خرید و اوراق خزانه اسلامی و سهام شرکت های فولاد خوزستان و کنتورسازی ایران به ترتیب با بیشترین ارزش ریالی فروش روبه رو بودند.