مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان گفت: پایان خردادماه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای صاحبان مشاغل حقیقی است.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان با اشاره به اینکه پایان خرداد ماه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی است، گفت:صاحبان مشاغل حقیقی از پایان اسفند هر سال به مدت سه ماه فرصت دارند تا اظهارنامه‌های مالیاتی خود را در سامانه‌های مالیاتی به نشانی www.tax.giv.ir ثبت کنند.

شاکررضا مریدی زاده افزود:چنانچه فرد و یا شرکتی نسبت به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل ۳۰ درصد مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد جریمه برای سایر مودیان می‌شوند.

وی گفت:آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه اشخاص حقوقی که سال فعالیت آن‌ها سال شمسی می‌باشد هم حداکثر تا پایان تیرماه امسال است.

مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان افزود: اشخاص حقوقی هم که سال مالی آن‌ها یک سال شمسی نیست چهار ماه پس از آخرین سال مالی شرکت، برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی مهلت دارند.