سرپرست واحد حفاظت محیط زیست تیران و کرون از صدورحکم قضایی برای سه متخلف تخریب کننده رستنی ها و بوته کنی در منطقه حفاظت شده دالانکوه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مهدی صادقی گفت:این سه متخلف اقدام به تخریب رستنی ها و بوته کنی در منطقه حفاظت شده دالانکوه کردند که توسط محیط بانان این منطقه دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی افزود: دادگاه یکی از متخلفان را به پرداخت هفت میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم کرد و دو متخلف  نیز هر کدام به پرداخت مبلغ شش میلیون ریال محکوم شدند.