رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نایین از اخذ 9 سند برای موقوفات شهرستان نایین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، احمد جبلی گفت: جهت تثبیت مالکیت موقوفات و رقبات این شهرستان 9 سند به ارزش بیش از 5 میلیارد ریال برای موقوفات شهرستان نایین اخذ شده است.

وی افزود: در راستای اجرای امینانه نیات واقفان نیک اندیش و با هدف حفظ و حراست از حقوق واقفان خیر اندیش و همچنین تثبیت مالکیت موقوفات، 9 سند مالکیت برای موقوفات و رقبات این شهرستان اخذ شد.

وی گفت: مساحت کل این موقوفات 8 هزار و 344 متر مربع و ارزش آنان نیز بالغ بر 5 میلیارد و 220 میلیون ریال برآورد شده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نایین گفت: کاربری این موقوفات شامل: مذهبی، مزروعی و مسکونی است که براساس وقف نامه های این موقوفات نیز عواید حاصل از این موقوفات در جهت ساخت و توسعه اماکن مذهبی و روضه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) هزینه می شود.