فرماندار ویژه شهرستان میناب گفت: امسال ۷۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار از محل اعتبارات عمرانی و تملک دارایی استان به شهرستان میناب اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری موج، ابوذر مهدی نخعی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه شهرستان میناب گفت: مصرف این اعتبار در حوزه‌های آموزش، بهداشت و درمان، امور زیربنایی مانند؛ آب، برق، راه‌های روستایی، راه اصلی، بنیاد مسکن و طرح‌های روستایی مورد بررسی و کار کارشناسی قرار گرفت و تایید شد.

وی افزود: امسال اولویت شهرستان میناب، سازگاری با بحران خشکسالی و بحران آب خصوصا اجرای طرح‌هایی که به معیشت بهتر کشاورزان و بحران آب کشاورزی کمک کند، همچنین اتمام پروژه‌های نیمه تمام است.