معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان خواستار تدوین سیاست های کلان فرهنگ عمومی هرمزگان توسط یک تیم متخصص در این عرصه شد.

به گزارش خبرگزاری موج، بهروز اکرمی در پنجاه و هشتمین نشست شورای فرهنگ عمومی استان هرمزگان با تاکید بر اینکه باید تصویری شفاف و دقیق از فرهنگ عمومی در استان هرمزگان داشته باشیم، عنوان کرد: نیاز است شاخص ها، آسیب ها و دغدغه های فرهنگی استان به درستی احصا شود تا تصویری شفاف در این عرصه داشته باشیم.

وی ادامه داد: در این شورا باید سیاست گذاری کنیم  که چه کارهایی برای تقویت فرهنگ انجام شود و میزان اقدامات هر دستگاه نیز مشخص شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان افزود: دبیرخانه این شورا از همه دستگاه ها اطلاعات لازم را جمع آوری کند و پس از آن یک تیم متخصص سیاست های کلان فرهنگ عمومی را در استان تدوین کند.

اکرمی بیان داشت: اولویت های فرهنگی استان باید مرتبط با هرمزگان باشد و حتی اگر مقیاس ملی دارد باید آن را در قالب هرمزگان پیاده کنیم.