سید موسی خادمی در دیدار با سرمایه‌گذار بخش خصوصی، گفت: مشکل ما در لرستان ایده‌پردازی است.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان، سید موسی خادمی در دیدار با سرمایه‌گذار بخش خصوصی با بیان اینکه شما سرمایه‌های کشور هستید که از دانش و سرمایه خود در ایران مایه گذاشته‌اید، افزود: با توجه سختی‌هایی که وجود دارد توانسته‌اید کارهای بزرگی انجام دهید.

وی با اشاره به اینکه اقدام شما برای ما قابل احترام است، ادامه داد: حضور شما سرمایه‌گذاران، فرصتی مغتنم است که باعث خوشحالی ما و مردم لرستان شده و خواهد شد.

خادمی افزود: لرستان با توجه به استعدادها، ظرفیت‌ها و منابع طبیعی مانند آبشارها، به خاطر نیاز نسل آینده به منابع آبی در کشور، حرف اول را خواهد زد، لذا باید تلاش کرد تا در رده استان‌های برتر کشور قرار گیرد.

مشکل اساسی در لرستان، عدم ایده‌پردازی درست است

استاندار لرستان بالفعل کردن استعدادها و ظرفیت‌های استان را مشکل دانست و با بیان اینکه باید در این راستا تلاش کنیم، گفت: مشکل ما در لرستان ایده پردازی است. اگر ایده پردازی در کنار حضور سرمایه‌گذار و حمایت دولتی قرار گیرد، بی‌شک توسعه لرستان محقق خواهد شد.

وی اظهار کرد: هدف ما این است تا در استقبال و حمایت از سرمایه‌گذاران خصوصا سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری بهتر از سایر مناطق و استان‌ها عمل کنیم، لذا نظر و پیشنهاد ما این است که سرمایه‌گذاری در این منطقه با توجه به استعدادها و ظرفیت‌های موجود، به نفع سرمایه‌گذار بوده و از لحاظ ایجاد اشتغال به سود مردم و استان خواهد بود.

استانداری لرستان از سرمایه‌گذار بخش خصوصی حمایت می‌کند

سید موسی خادمی، تصریح کرد: برخی از سرمایه‌گذاران در این منطقه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و از این اقدام راضی هستند. به طور مثال در کشت و صنعت، لاستیک سازی، فولاد و چند پروژه بزرگ دیگر، علی ایحال ما نیز پای کار هستیم و عقیده ما بر حمایت از سرمایه‌گذار بخش خصوصی است و در این راستا از هیچ حمایتی دریغ نخواهیم کرد.