مخابرات منطقه اصفهان در جشنواره فرهنگی روابط عمومی های استان 4 رتبه برتر را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مخابرات منطقه اصفهان درجشنواره روابط عمومی ها در 4 محور برنامه ریزی ،پژوهش و افکار سنجی ، روابط عمومی الکترونیک و ارتباطات رسانه ای، انتشارات ،تبلیغات و مراسم ونوآوری و فعالیت های خلاقانه توانست حائز 4 رتبه برتر شود.

به گزارش موج، سیزدهمین جشنواره فرهنگی روابط عمومی استان اصفهان در آستانه روز ارتباطات و روابط عمومی در محل اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.