ساعت آغاز فعالیت ادارات و بانک‌های خوزستان همزمان با شروع ماه مبارک رمضان مطابق اعلام استانداری خوزستان تغییر کرد.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، مطابق  اعلام استانداری خوزستان، ساعت آغاز انجام فعالیت ادارات و بانک‌ها در ماه رمضان، 8 صبح و ساعت پایان فعالیت، 13 و 45 دقیقه تعیین شده است. همچنین بانک‌ها و سازمان‌هایی که در روزهای پنجشنبه تعطیل نیستند، باید مطابق بخشنامه هیئت دولت عمل کنند.

براین اساس ساعات کار ادارات و بانک‌ها در روزهای نوزدهم و بیست و سوم ماه رمضان با یک ساعت تاخیر نسبت به دیگر روزهای ماه مبارک رمضان آغاز خواهد شد.