میانگین وضعیت کیفی هوای شهر اصفهان از 24 ساعت گذشته تا امروز در وضعیت سالم قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، میانگین وضعیت کیفی هوای شهر اصفهان براساس اعلام  مرکز پایش حفاظت محیط زیست استان اصفهان امروز عدد 52 (AQI) را نشان می دهد.

غلظت آلاینده ها در ایستگاه میدان احمدآباد 35، خیابان دانشگاه 37، بزرگراه خرازی 58، چهارباغ خواجو 56، خیابان استانداری 51 و خیابان پروین 72 (AQI) رسیده است.

همچنین وضعیت کیفی هوا در خمینی شهر، شاهین شهر، مبارکه، کاشان و سجزی و نجف آباد در وضعیت سالم گزارش شده است.

شاخص کیفی هوا از 0 تا 50 هوای پاک،51 تا 100 هوای سالم، 101 تا 150 ناسالم برای گروه های حساس،151 تا 200 ناسالم برای عموم، 201 تا 300 بسیار ناسالم و 301 تا 500 خطرناک است.