مدیر کل بهزیستی استان اصفهان از ارائه تسهیلات به کارفرمایان در ازای به خدمت گرفتن مددجویان بهزیستی خبر داد.

مرضیه فرشاد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج، از ادامه پرداخت تسهیلات به کارفرمایانی که از مددجویان بهزیستی استفاده می کنند، خبر داد.

وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی دریافت وام های با شرایط مناسب به منظور ایجاد اشتغال برای کارفرمایان بسیار راهگشا خواهد بود، افزود: دغدغه اصلی بهزیستی ایجاد اشتغال برای مددجویان تحت پوشش خود است و به همین  منظور تمام توان خود را در حمایت از کارفرمایان که در این راستا فعالیت می کنند به خرج می دهد.

مدیر کل بهزیستی استان اصفهان ادامه داد:  به ازای هر اشتغال جدید که ایجاد شود و یکی از معلولین ما را به کار گرفته شود کارفرمایان  تا سقف 20 میلیون تومان وام با کارمزد 4 درصد دریافت می کنند

مرضیه فرشاد در ادامه به تعهداتی که کارفرمایان در قبال دریافت این وام دارند اشاره کرد و افزود: کارفرمایان باید مدد جو را بیمه کنند و تعهد اشتغال پایدار تا چندین سال را به او بدهند خوشبختانه منابع پرداخت این وام ها موجود است و طبق بند (د) تبصره 16 که پرداخت وام را تا پایان تیرماه قرار داده بود این مدت تمدید گردیده و تا پایان سال ادامه دارد.

مدیر کل بهزیبستی

وی ادامه داد: پرداخت سهم بیمه کارفرما به صورت متداوم ادامه دارد البته در سال گذشته به دلیل اضافه شدن سهم بیمه  تعداد مددجویان با مشکلاتی روبرو شدیم که قسمت اعظم این مشکلات حل شده است.

مدیر کل بهزیستی استان اصفهان در ادامه افزود: البته این تسهیلات تا سقف 5 نفر تعلق خواهد گرفت یعنی به ازای هر 1 نفر تا 5 نفر مبلغ 20 میلیون تومان تسهیلات اعطا خواهد شد ولی در پرداخت حق بیمه سقفی قرار داده نشده است.

پرداخت سهم بیمه کارگاهی 354 نفر توسط  سازمان بهزیستی

علی اصغر شاه زیدی معاونت مشارکت های مردمی بهزیستی کل استان اصفهان در حاشیه این گفتگو اعلام کرد: کارفرمایانی که معلولین خیلی شدید را به کار گرفته و حق بیمه آنان را نیز پرداخت نمایند، تا سقف 50 درصد از آن حداقل حقوق اداره کار را به کارفرما در قالب اعتبارات اثر بخشی بر می گردانیم  که به آن ارتقاء کارایی معلول می گویند.