معاون فرماندار هرسین گفت: در راستای طرح اشتغال‌زایی روستایی و فراگیر از 440 میلیارد ریال سهمیه بودجه اشتغال ابلاغی شهرستان هرسین تاکنون 73 درصد محقق شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، نجف میرزا حسینی معاون فرماندار هرسین ضمن تأکید بر اجرای سریع بودجه اشتغال این شهرستان، تعداد پرونده‌های ثبت‌شده حوزه اشتغال مربوط به شهرستان هرسین در سایت کارا را 1413 پرونده عنوان کرد.

وی همچنین اظهار داشت: در راستای طرح اشتغال‌زایی روستایی و فراگیر از 440 میلیارد ریال سهمیه ابلاغی شهرستان هرسین تاکنون 73 درصد محقق شده است.

هرسین جایگاه چهارم استانی را در جذب تسهیلات اشتغال‌زا دارد

میرزا حسینی بیان داشت: در بحث تسهیلات اشتغال‌زایی فراگیر و روستایی در جایگاه چهارم استانی قرار داریم و در این راستا تاکنون 32 میلیارد ریال در غالب 21 طرح به متقاضیان پرداخت‌شده است و 21 طرح مذکور در حوزه‌های کشاورزی، صنعت و خدمات بوده است.

میرزا حسینی میزان اشتغال پیش‌بینی‌شده برای این طرح‌ها را 862 نفر عنوان کرد.

میرزا حسینی در بخش دیگری از سخنانش از روسای بانک‌های عامل خواست تلاش مضاعفی در جهت هرچه سریع‌تر پرداخت شدن تسهیلات اشتغال‌زایی روستایی و فراگیر به متقاضیان داشته باشند تا بتوانیم هرچه سریع‌تر بودجه اشتغال شهرستان هرسین را عملیاتی کنیم.