استاندار هرمزگان با صدور احکامی جداگانه میرهاشم خواستار را به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان بندرخمیر، ارسلان بهاری میمندی را به سمت مشاور استاندار هرمزگان در امور عمرانی ، غلامرضا آباد را به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان بندرلنگه و علی رئوفی را به سمت مشاور استاندار هرمزگان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، استاندار هرمزگان با صدور حکمی میرهاشم خواستار را به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان بندرخمیر منصوب کرد.

در متن حکم  فریدون همتی خطاب به میرهاشم خواستار آمده است:

با عنایت به سوابق و تجارب مفید جنابعالی، به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان بندرخمیر منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب وظایف قانونی در اجرای منویات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) و تحقق اهداف و برنامه های دولت تدبیر و امید جناب دکتر روحانی موفق و موید باشید. توفیق شما را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.

شایان ذکر است؛ پیش از این محمد ملایی فرماندار شهرستان بندرخمیر بود.

مشاور امور عمرانی استاندار هرمزگان منصوب شد

همچنین استاندار هرمزگان با صدور حکمی ارسلان بهاری میمندی را به سمت مشاور استاندار هرمزگان در امور عمرانی منصوب کرد.

در متن حکم  فریدون همتی خطاب به ارسلان بهاری میمندی آمده است:

با استعانت از ایزد منان و با توجه به تعهد و تخصص جنابعالی به موجب این حکم به سمت مشاور استاندار در امور عمرانی منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب وظایف قانونی در اجرای منویات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) و تحقق اهداف و برنامه های دولت تدبیر و امید جناب دکتر روحانی موفق و موید باشید. توفیق شما را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.

شایان ذکر است؛ ارسلان بهاری میمندی پیش از این فرماندار شهرستان بندرلنگه بود و سوابق مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان و مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان را نیز در در کارنامه دارد.

سرپرست فرمانداری شهرستان بندرلنگه منصوب شد

همچنین استاندار هرمزگان با صدور حکمی غلامرضا آباد را به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان بندرلنگه منصوب کرد.

 در متن حکم دکتر فریدون همتی خطاب به غلامرضا آباد آمده است:

با عنایت به سوابق و تجارب مفید جنابعالی، به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان بندرلنگه منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب وظایف قانونی در اجرای منویات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) و تحقق اهداف و برنامه های دولت تدبیر و امید جناب دکتر روحانی موفق و موید باشید. توفیق شما را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.

شایان ذکر است؛ پیش از این ارسلان بهاری میمندی فرماندار شهرستان بندرلنگه بود.

علی رئوفی به سمت مشاور استاندار هرمزگان منصوب شد

همچنین استاندار هرمزگان در حکمی علی رئوفی را به سمت مشاور استاندار هرمزگان منصوب کرد.

در متن حکم  فریدون همتی خطاب به علی رئوفی آمده است:

با استعانت از ایزد منان و با توجه به تعهد و تخصص جنابعالی به موجب این حکم به سمت مشاور استاندار پست ردیف 29-2 منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب وظایف قانونی در اجرای منویات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) و تحقق اهداف و برنامه های دولت تدبیر و امید جناب آقای  دکتر روحانی موفق و موید باشد. توفیق روز افزون شما را در خدمت  به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.

شایان ذکر است؛ علی رئوفی پیش از این به مدت سه سال مسئولیت معاونت های توسعه مدیریت و منابع انسانی  و هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان را برعهده داشت.