همایش مهربانی با طبیعت در شهرستان فریدون شهربرگزارشد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، با مشارکت دوستداران طبیعت و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فریدون شهر  همایش مهربانی با طبیعت ( نه به پلاستیک ) با حضور مردم ومسئولان  برگزار شد.

در همایش مهربانی با طبیعت شرکت کنندگان به حفظ محیط زیست وعدم استفاده از کیسه های پلاستیکی وهمچنین نسبت به صرفه جویی در مصرف آب وانرژی تاکید کردند.