شهرداری اصفهان موفق به کسب سه رتبه و جایزه جهانی تهران در دهمین جشنواره بین المللی برترین‌های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، شهرداری اصفهان موفق به کسب سه رتبه و جایزه جهانی تهران در دهمین جشنواره بین المللی برترین‌های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری و چهارمین کنفرانس علمی مدیریت شهری، اقتصاد نوین شهری و درآمدهای پایدار شد.

اختتامیه دهمین جشنواره بین المللی برترین‌های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری در حالی برگزار شد که از مجموع 3 هزار و 570 اثر تحقیقاتی و پژوهشی ارسالی به دبیرخانه جشنواره، در نهایت 15 اثر به عنوان برگزیده انتخاب شد.

در این میان پویش مردمی ترافیک معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با موضوع "پیاده راه کردن خیابان چهارباغ عباسی با اجرای طرح سه شنبه های بدون خودرو و دو طرح، با عنوان استانداردها و دستورالعمل‌های اجرایی کاشت و حفاظت از گیاهان فضای سبز پارک‌ها و معابر شهر اصفهان و طرح توجیهی و عملیاتی کاهش تعداد دفعات نظافت با هدف حفظ کیفیت نظافت شهر اصفهان موفق به کسب عنوان برتر و جایزه جهانی تهران در بخش تجارب موفق در کاربست پروژه های پژوهشی شد.