وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر لزوم برداشت موانع تولید در حوزه فرهنگ و ورود ظرفیت مردمی به این عرصه تاکید کرد و گفت: رویکرد "ایران فقط تهران نیست" به عنوان یک رویکرد برای من مهم است و اعتقاد دارم پروژه های مختلف و تخصیص اعتبارات را به سمت مصرف در غیر تهران پیش ببریم.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، وزیر فرهنگ و ارشاد در نشست صمیمی با کارکنان این اداره در کرمانشاه، فرهنگ و هنر را حوزه بنیادین کشور دانست و ابراز داشت: زیر ساخت توسعه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... فرهنگ و هنر است و اگر در زیرساختها اتفاقات مثبتی بیفتد بدون شک راه برای دیگر اتفاقات خوب باز خواهد شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: توسعه پایدار و همه جانبه بدون فرهنگ و هنر اتفاق نمی افتد و این مهم توسط اصحاب هنر اتفاق می افتد و مدیران و کارکنان فرهنگ و هنر وظیفه دارند اصحاب هنر را دور هم جمع کنند.

صالحی کارکنان فرهنگ و ارشاد را به نخ تسبیح حلقه فرهنگ کشور تشبیه کرد و بیان داشت: در این راستا با انگیزه و انرژی کار کردن یکی از نکات بسیار مهم محسوب می شود و انرژی منفی بین آنها سبب می شود اصحاب هنرهم احساس ناخوشایندی داشته باشند.

وی یکی از مشکلات وزارت فرهنگ و ارشاد را پرداخت حقوق کارمندان قراردادی از بودجه داخلی وزارت خانه دانست و تصریح کرد: همین امر سبب شده است فعالیت ها کاهش پیدا کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ارتقاء انگیزش ها و رضایت سازمانی در حل مشکلات بسیار تاثیرگذار است و برای این کار نیاز به یک نوسازی درون سازمانی هستیم.

صالحی در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: مجموعه تلاشهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ۸ کلان پروژه تعریف می شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطر نشان کرد: یکی از کارهایی که باید روی آن مفاهمه کنیم در این ۸ پروژه تقویت ظرفیت مردمی است که بیشتر وارد عرصه فرهنگ و هنر شوند.

وزیر فرهنگ و ارشاد در سفر به کرمانشاه

دولت ها به تنهایی نمی توانند منابع پایداری برای فرهنگ و هنر باشند

صالحی افزود: دولت ها نمی توانند به تنهایی ته در منبع و نه در تصدی امور، منابع پایداری برای فرهنگ و هنر باشند لذا باید در جهتی حرکت کنیم که مردم را به عرصه فرهنگ و هنربیشتر وارد کنیم و سهم آنها را هم در منابع و هم در اجرا حداکثری کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اذعان داشت: یکی دیگر از آن کلان پروژه ها برداشتن موانع تولید در حوزه فرهنگ و هنر است.

وی گفت: تلاش می شود وزارت فرهنگ و ارشادی را با نگاه برنامه محور پیش ببریم و زبان مفاهمه را در ارتباط با فعالیت ها به زبان عمومی تبدیل کنیم تا بتواند ارزش افزوده تصاعدی داشته باشد.

تاکید کرد: وی ابراز امیدواری کرد که در سال ۹۷ اتفاقات خوبی در حوزه فرهنگ و هنر خواهد افتاد و ابراز داشت: در استان کرمانشاه در پی امضاء تفاهم نامه یک فرصت برای حل مشکلات به وجود خواهد آمد تا بتوانیم به طرف شرایط بهتر در حوزه عدالت اجتماعی حرکت کنیم.

صالحی یادآور شد: رویکرد نشاط و امید آفرینی اجتماعی از نظر رهبر و رئیس جمهور مورد تایید است و به عنوان رویکرد حتما در برنامه های ملی و استانی مورد تعلق جدی است.

وزیر فرهنگ و ارشاد  اسلامی افزود: پس از حادثه زلزله این مسئله در مناطق زلزله زده بیشتر محسوس بود و از استانهای مختلف جهت ایجاد نشاط گروههای مختلف هنری در این مناطق حضور پیدا کردند.